નાલાસોપારા પાસે ટ્રેન અટકાવી: પોલીસનો લાઠી ચાર્જ

પુલવામાં હુમલાના વિરોધ માં આજે મુંબઈમાં અતિ ઉગ્ર દેખાવો થયા છે. લગભગ આખું મુંબઇ આજે બંધ રહ્યું હોય તેવી પરિસ્થિતિ ઉભી થઇ છે.

પુલવામાં હુમલાના વિરોધથી વ્યથિત લોકો હવે પ્રદર્શન કરવા રસ્તા પર આવવા મંડ્યા છે. જેની એક ઉગ્ર ઝાંખી આજે મુંબઇમાં ઠેર ઠેર જોવા મળી હતી. આજે પ્રદર્શનકારીઓ એ નાલા શોપારા ખાતે ટ્રેન રોકી હતી . નહિ પરંતુ દુકાનો બંધ કરાવી હતી અને મોટાભાગ ના વેપાર ધંધાઓ એ સ્વાયંભૂ બંધ પણ પાળ્યો હતો. તો બીજી તરફ આની અસર બેલપુર, નવી મુંબઇ, વાશી સુધી જોવા મળી હતી.
પુલવામાં હુમલાને 48 કલાક પુરા થવા આવ્યા છે ત્યારે હવે લોકો નો રોષ પણ બહાર આવતો દેખાઈ રહ્યો છે. એવા ટાણે ભારતવાસીઓ તરીકે અત્યારે ધીરજ રાખી સરકારને મદદરૂપ થવું જોઈએ.
https://twitter.com/TOIMumbai/status/1096661696259784704?s=19

, , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *