વડોદરા મેરેથોનમાં રજીસ્ટ્રેશનનો આંકડો ૩૦હજારને આંબી ગયો

  નોનમેટ્રો શહેરોમાં યોજાતી મેરેથોન સ્પર્ધામાં વડોદરા મેરેથોન અવ્વલ ભારતની વિવિધ મેરેથોન સ્પર્ધામાં વડોદરા મેરેથોનને રાઈઝિંગ સ્ટાર તારીકે ઓળખવામાં...

વડોદરામાં પ્રથમ વાર યોજાશે પીસીજે ક્વીન્સ નિયોન રન

વડોદરા મેરેથોન દ્વારા વડોદરામાં પ્રથમવાર નિયોન રંગો સાથે પીસીજે નિયોન ક્વીન્સ રનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ રંગબિરંગી  દોડ...